5 de novembre de 2011

Nomenament de fiscal i suplent a Navarcles (30-12-1924)

El Pla de Bages, 30 de desembre de 1924, núm.11568

"Per l’Audiencia Territorial han sigut nomenats els següents Fiscals Municipals i Suplents, havent-se publicat la relació el el Butlletí Oficial als efectes de reclamació
[...].
Partit de Manresa
[...].
Navarcles. Fiscal, don Valentín Baraldés Manganell; suplent, don Valentí Casajuana Sala
[...]."