6 de desembre de 2011

Arreglar la carretera de Talamanca (15-09-1926)

El Pla de Bages, 15 de setembre de 1926, núm.12066

"La Diputació entre altres obres, ha acordat les següents, lliurant llur import:
Aclarament de curves i millora de l’explanació del camí de Navarcles a Talamanca. Ptes. 4992,72
[...]."