13 de desembre de 2011

Mes de Maria, collita i exercicis espirituals (31-05-1927)

El Pla de Bages, 31 de maig de 1927, núm.7263

A la secció "Cròniques Comarcals":

"Navarcles
Noves diverses
El passat diumenge es va celebrar amb gran lluïment la festa final del mes de Maria a la Parròquia.
En el solemne Ofici, les filles de Maria dirigides per Rnt Mossèn Lluís clavell, vicari i organista cantaren la Missa de Mossèn Romeu, d’una faisó excel·lent.
Va ocupar la Sagrada Càtedra el Rnt Mossèn Anselm Colomer, Pvre, beneficiat de Sallent, qui dintre del més pur esperit pairal, va cantar les excel·lències de Maria i la devoció catalana.
Les festes de la tarda foren també lluïdíssimes.
-Enguany, ajudant Deu, les collites es presenten força bé i hom espera que si ens veiem lliures de les pedregades, compensarem els fatics d’altres anys.
-Ens plau notar l’èxit creixent de la Campanya d’Exercicis en el nostre poble. Després de l’última Campanya, els navarclins inscrits que practicaren Exercicis tancats a Sarrià foren 3 a la primera tanda, 9 a la segona i 11 a la tercera. Tots tornen molt satisfets i hom espera que anirà creixent aquesta proporció.

Corresponsal"