5 de desembre de 2011

Trasllat de l'escola de nenes i obres a la carretera de Talamanca (06-05-1926)

El Pla de Bages, 6 de maig de 1926, núm.11963

"L’inspecció d’ensenyament primari, ha autoritzat a l’alcalde de Navarcles per traslladar l’escola de nenes al local que abans ocupava la de nens."

"En la darrera sessió de la Comissió Permanent d’Obres Públiques s’aprovà l’autorització a la Direcció d’Obres Públiques per a l’execució de les següents obres:
[...].
Reparar el camí de Navarcles a Talamanca, des del quilòmetre 25 al 28.
[...]."