30 de gener de 2012

Defunció i enterrament de Maria Coll, vídua del mas Solervicens (04-08-1910 i 06-08-1910)

El Pla de Bages, 4 d’agost de 1910, núm.1882; 6 d’agost de 1910, núm 1884.

"Aquest matí ha donat l’ànima a Deu, a la seva casa payral de la comarcana vila de Navarcles la virtuosa senyora donya Maria Coll, Vda. De Francisco Solervicens, qui passá per aquesta vida repartint arreu estimuladors eczemples de sòlida pietat y inacabable caritat.
Demá a les set del matí tindrà lloc el seu enterro y funeral que promet veures lluidíssim, donades les simpaties de la difunta y els prestigis de la seva distingida familia.
En tan triste ocasió rebi la família el nostre mes sentit pésam y els nostres lectors y amics tinguin a bé dedicar una oració per l’etern descans de la difunta (a.c.s.)"

Un parell de dies després, a la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
Ahir tingué lloc el fúnebre acte de portar a la seva última estada el cadávre de donya Maria Coll Vda. De don Francisco Solervicens, qui passá a mellor vida a l’edat de vuytanta sis anys, morint cristianament rebuts els últims Sagraments y dexant un bon record per les seves moltes virtuts.
Presidiren el dol dels homes Mossen Joan Carreras y els seus fills polítics don Miquel Vila, don Joan Carreras y don Joan San, don Francisco Vila y don Joan Pratdesaba, Mossen Miquel Bosch y els nets de la finada Florenci y Joan Vila y Solervicens.
El de les senyores era presidit per les seves filles donya Agna, donya Maria Solervicens, filla política donya Conxa Vila de San y les netes senyoretes Angela y Candelària Vila y Solervicens y Josepa Pontí y Solervicens.
Diferents senyores d’aquesta vila acompanyaren ab atxa al cementiri, essent portat a pes de brassos el seu cadavre per altres, podent dir que la majoria del poble hi assistí, fentse una magnífica manifestació de dol.
En tan trista ocasió rebi la família de la finada el nostre més sentit pèsam y supliquem als nostres llegidors tinguin la caritat de recordarla en les seves oracions."