22 de gener de 2012

Míting electoral, malaltia d'un comerciant i "Història de Navarcles" (06-05-1910)

El Pla de Bages, 6 de maig de 1910, núm.1810

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
Ahir a n’aquesta vila es repartiren unes fulles anunciant el gran Miting Electoral, que es celebrará avuy al vespre, en el que es fará la presentació del Candidat per aquet Districte don Leonci Soler y March.
A l’arribada a n’aquesta vila surtiran a rebre’l nombrosos comissions dels majors contribuyents i industrials.
Les converses d’aquests dies pel veïnat, societats y punts de reunió son totes sobre les properes eleccions, en les que es veurá una vegada més que la voluntat i l’esprit del poble es per l’insigne patrici don Leonci Soler y March.
Aquesta vila te tristos recorts d’èpoques passades en que’ls rencors partidistes havien posat fondes discordies en el sí de la matexa y ab axó y altres fets més ignominiosos encare no s’hi vol trobar més, y per axó Navarcles votará la candidatura de germanor de qui fins are no mes ha procurat el bé y prosperitat del districte.

-Está malalt de gravetat el vell carnisser d’aquest poble don Ramon Box, persona molt coneguda a n’aquesta comarca per la seva importancia comercial y amable caràcter.
Li desitjém una bona millora.

-Dintre poc veurá la llum pública la “Historia de Navarcles” escrita pel Rnt. Dr. Fortià Solá Pbre., ab un prolec de don Leonci Soler y march, la qual va il.lustrada amb les principals vistes de aquesta vila.
Pels encàrrecs dirigirse a Esteve Camprubí, Plassa Major."