22 de gener de 2012

Nomenament per fer de jurat (11-05-1910)

El Pla de Bages, 11 de maig de 1910, núm.1814

Judicials


"Els successos de juliol. Estan senyalades pels dies 11,13, 16 y 17 del corrent mes, les vistes en judici oral y públic de varies causes procedents del Jutjat de Manresa, les quals celebraran a l’Audiencia de Barcelona.
Actuaran com a jurats en dites causes els senyors següents:
[...].
De Navarcles. Don Josep Comellas Morató.
[...]."