25 de gener de 2012

Subasta pel servei d'enllumenat públic (20-06-1910)

El Pla de Bages, 20 de juny de 1910, núm.1846

"Subasta. El dia 2 de juliol prócsim es celebrará a la Casa Consistorial de Navarcles, la subasta pera contractar el servey d’alumbrat públic per medi de la electricitat, bax el tipu de 1.250 pessetes anyals."