20 de febrer de 2012

Accident al "lloc comú" (05-05-1909)

El Pla de Bages, 5 de maig de 1909, núm.1517

"Desgràcia.- Comuniquen del veí poble de Mura que’l dissapte últim a la tarde tornaven del mercat de Vich els germans Eudald y Antoni Alavedra, quan al passar pel poble de Navarcles decidiren fer nit a casa d’una tia seva que viu allí.
L’Eudald tingué necessitat de anar al lloc comú, y apoyantse en una paret quan estat era ruinós, va engorrarse y l’Eudald va caure al fondo del pati de la casa.
Al sentir el soroll produit per la paret al caure, acudiren en ausili del desgraciat, el seu germá y tota la familia, y en grave estat el portaren al llit.
Visitat pel metje y en vista de la gravetat que oferex ha sicut impossible trasladarlo a Mura."