13 de febrer de 2012

Accident a Torruella, ajudat per un director de fàbrica (18-02-1909)

El Pla de Bages, 18 de febrer de 1909, núm.1456

"Accident. Ahir l’automòvil que fa la carrera de Manresa a Vich, al arribar al pla de Tarruella va topar fortament ab un guardarodes d’una cuneta.
La causa de la topada fou deguda a la poca vigilància d’un carreter que se li entravesaren a la carretera els animals del carro que guiava.
L’auto sofrí alguns desperfectes de consideració, pró no succeïren desgracies personals.
Al lloc del accident hi aná el senyor Reguant, director de la fábrica “Ribas y Figueras” de Navarcles, oferintse als viatjers y al chauffeur els quals agraïren al senyor Reguant els seus oferiments."