6 de febrer de 2012

Arrendament d'una fàbrica (20-12-1910)

El Pla de Bages, 20 de desembre de 1910, núm.1993

En aquella edició i també en números següents:

"Fábrica pera arrendar
N’hi ha una en el veí poble de Navarcles ab forsa hidráulica de 40 a 70 cavalls. També hi ha un motor auxiliar de 40. Es propia per qualsevol industria.
Pera informes dirigir-se a
D. Joan Esquius, Coso 47, Manresa."