28 de febrer de 2012

Continuen les obres del Sindicat Agrícol del Llobregat (02-11-1909)

El Pla de Bages, 2 de novembre de 1909, núm.1661

"S.A. del Ll. de B.- Aquesta entitat agrícola, está ja rematant la construcción del seu edificio per la crema de vins, la setmana vinenta hi aniran els empleats de la casa constructora de la maquinaria per montarla, y procedir com més aviat millor a comensar les tasques que son la finalitat per la que s’han sindicat els pagesos de la conca del Llobregat."