2 de febrer de 2012

Defunció d'un mossen que vivia a Navarcles i la collita del vi (22-09-1910)

El Pla de Bages, 22 de setembre de 1910, núm.1920

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
A dos quarts d’una de la nit del dia 16 del corrent mes de setembre morí santament en Navarcles, aont se havia retirat per causa de la seva llarga y penosíssima enfermetat, el Rvnt Joan Tort i Alegre, Pvre., Rector de la parroquia de Mayans.
Era natural de Aviñó y havia desempeñat des de’l febrer del any 1879 les places de vicari y mestre de llatí d’Alpens durant set anys, de vicari de Taradell durant dos anys, de vicari durant mitj any a la Seu de Manresa, fins que passá de Econonomo a Vidrá que residí tres anys y els restants ha sigut rector de Mayans.
El dissapte, dia 17, se li doná sepultura ab assistencia de varis sacerdots y gran concurs de fiels tan al enterro com als tres oficis que se li celebraren.
R.I.P. el virtuós y eczemplar, al pas que senzill y molt ilustrat sascerdot.

-La cullita del vi que ha pogut surtir de les marfagues que han assolat les vinyes, presenta bon aspecte haventla favorescut molt les plujes d’aquestos dies.
Es probable que dintre de quinze dies ja es comensin les veremes."