11 de febrer de 2012

Descans dominical, carretera de Talamanca i festa de la Germandat de Sant Sebastià (11-01-1910)

El Pla de Bages, 11 de gener de 1910, núm.1717

A la secció "Crónica de la Comarca"

"Navarcles
El moviment de població segons el registre parroquial es de 35 nexaments y 43 defuncions, donant per resultat haverne perdut els vius, 8.
 - S’está fent l’explanació de la carretera de Navarcles a Talamanca, la qual els diumenges es veu sumament concorreguda per casi tot el veinat, doncs es un magnífic puesto per pendrehi el sol y un hermós punt de vista sobre’l Llobregat.
-El diumenge es complèx amb el descans dominical tancantse tots els establiments menys els cafés y tabernes al punt de les dotze del mitjdia; donantse els navarclins axís una tarde setmanal de honest esplay.
-La Germandat de Sant Sebastià d’aquesta vila cumplint dels seus reglaments el Capitol 20, article sisé, celebrará la seva festa anyal en honor del seu patró Sant Sebastià martir, el dia 23 d’aquet mes. La seva Junta Directiva ha contractat l’acreditada orquestra d’aquesta ciutat “La Ampurdanesa” y un conegut orador sagrat.
Oportunament parlarem de aquesta solemnitat."