15 de febrer de 2012

El Gremi de pagesos visita Rocafort i Talamanca i pluges(11-03-1909)

El Pla de Bages, 11 de març de 1909, núm.1474

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
Visita a Rocafort y Talamanca. La pluja benefactora.
Ahir reberem de nostre corresponsal de Navarcles la següent carta que no poguerem publicar per falta d’espay, comunicantnos les següents notícies:
El diumenge últim una comissió del “Gremi d’Agricultors” junt ab el president Josep Tragant y Abeyá y’l secretari don Manel Padró y Fragas, visitaren els veins pobles de Rocafort y Talamanca.
La comissió navarclina fou molt ben rebuda pels agricultors y propietaris dels mentats pobles que’s reuniren en gros número a la Casa del Comú, respectiva, aont els representants dels “Gremi” de Navarcles, y principalment el senyor Tragant, els esposaren la necessitat de que s’unexin tots y colectivament puguin comprar una máquina destiladora d’esperit de vi.
La comissió va tornar a Navarcles molt satisfeta de la bona acullida qu’havia tingut entre els seus companys agricultors la idea de comprar la máquina de cremar el vi suscribintse desseguida bon número de propietaris.
-Les plujes que han fet aquets dies han animat molt a nostres agricultors per l’humitat que han dexat a les terres que eren molt resseques pel fort vent de dies passats, y que havien posat en perill la cullita principalment de llegums.
La pluja desitjada sembla que haurà calmat els rigorosos freds que dexaven sentirse y que eren causa de dengues y forts costipats."