20 de febrer de 2012

Eleccions municipals per unanimitat i estat dels conreus (08-05-1909)

El Pla de Bages, 8 de maig de 1909, núm.1520.

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
Poc entussiasme s’ha demostrat aquí ab motiu de les derreres eleccions.
El nostre poble amic sempre del be comú ha dexat les lluytes de partits y ab amistosa germanor la Junta del Cens, l’Ajuntament y varis propietaris, esculliren per regidors a cinc individus que presentats al poble aquet acepta ab entussiasme.
En la votación del diumenge feren us d’aquet dret polític el 75 per 100 de electors, lo que no se havia lograt en altres eleccions.
Resultaren elegits, en Josep Tragant, en Joan Errasti, en Josep Casajuana Altimiras, en Josep Soldevila y en Joan Torrens.
Aquests senyors pendran possessió del cárrec el dia primer de juliol y formaran l’Ajuntament ab els senyors Ramon Arbox, en Vicens Tapias Prunés, en Lluis Matamala y en Marcelí Morató Serra.

-Els llegums y verdures se senten de la secada. Si no plou aviat será molt migrada la cullita de grans y fins se’n resentiran els vinyats."