3 de febrer de 2012

Excursió a Sant Benet (17-10-1910)

El Pla de Bages, 17 d’octubre de 1910, núm.1941

"Excursionistes del Vallès. Ahir en el primer tren arribaren a Manresa vuyt socis del Centre Escursionista del Vallés, de Sabadell. A les deu sortiren cap a Sant Benet de Bages al objecte d’admirar les belleses històriques y arquitectòniques d’aquell venerable Monastir. A la tarde, de retorn de Sant Benet, visitaren la Seu, la Santa Cova y altres monuments, acompanyats de una nombrosa comissió del Centre Escursionista d’aquesta ciutat. En el correu de les sis regresaren a Sabadell."