22 de febrer de 2012

Expedició a València dels Cors de Clavé (27-07-1909)

El Pla de Bages, 27 de juliol de 1909, núm.1583

"L’Associació de coros de Clavé.- L’espedició a Valencia.- Com anunciárem en nostre edició del dissapte, el diumenge últim es reuniren delegats dels coros federats de Barcelona, Sant Fructuós de Bages, Sant Vicents de Castellet, Monistrol y Manresa, per tractarse de l’escursió recreativa a Valencia y que está projectada pels dias 4 al 9 de setembre vinent.
Els reunits reberen adesions dels coros federats de Súria, Navarcles, Castellvell i altres.
Tenint en compte les circunstancies actuals va pendres l’acord d’obrir llistes d’inscripció en els respectius coros y segons el resultat que donguin s’efectuará o no l’escursió a Valencia.
Després va nombrarse als individus que han de formar la Comissió de la Comarca, quedant elegit president don Gabriel Closa de Manresa, que ho es del Coro la Unió, secretari un soci del coro de Sant Fructuós y vocals coristes de Súria, Navarcles y Sant Vicens de Castellet."