11 de febrer de 2012

Festa de la Germandat de Sant Sebastià (25-01-1910)

El Pla de Bages, 25 de gener de 1910, núm.1729

A la secció "Crónica de la comarca":

"Navarcles
Diumenge passat a n’aquesta vila la Germandat de Sant Sebastià Martir celebrá la seva festa patronal ab tota esplendidesa.
Al matí es formà la comitiva a casa del segon president el senyor En Sebastià Janeres, assistinthi gran número de germans y portant la bandera de l’Associació el caxer de la metexa el jove propietari En Valentí vintró, essent presidida per la Junta Directiva en ple y acompanyada per l’orquestra d’aquexa ciutat l’Ampurdanesa tocant ayroses marxes.
La comitiva recorregué els principals carrers de la nostra població dirigintse a l’Iglesia parroquial aont es celebráren els divinals Oficis ab tota solemnitat, anant la part musical a cárrec de la citada orquesta que cantá una hermonsa Missa.
Pronunciá un eloqüent sermó el Canonje de la Seu manresana Dr. Josep Servitje Pvre., fent un paralel entre la germanor del món y la germanor cristiana que ens portá Nostre Senyor Jesucrist, y eczortá a la concorrencia que com a model de la metexa es seguissin les petjades del valerós confessor de Jesucrist el Màrtir Sant Sebastià.
Al surtir de l’Ofici l’Ampurdanesa tocá a la Plassa Major dos boniques sardanes, aont s’hi congregá tot el poble.

-La notícia de que tornava a presentar la seva candidatura per aquet districte el nostre benvolgut diputat a Corts don Leonci Soler y March, la que oportunament publicá aquét Diari, ha sigut magnificament ben acullida pel nòstre veïnat, aont es tant estimat pels grans merits que té contrets y que no pòt menys tothom de recenexelshi."