20 de febrer de 2012

Festa de Sant Isidre i mort de la germana del rector (17-05-1909)

El Pla de Bages, 17 de maig de 1909, núm.1527

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
En aquet poble el Gremi de pagesos han celebrat la festa dedicada a son Patró Sant Isidro, com es costum tots els anys.
A les nou del matí celebrará l’ofici el sacerdote Mossen Esteve Toneu, Pvre. Vicari de nostra parroquia.
Després de l’Evangeli pujá a la cátedra del Esperit Sant, Mossen Jaume Bosch y Figueras, beneficiat de la Seu de Manresa. El sermó fou un model d’oratoria sagrada, enaltint les virtuts del gloriós tutelar de la classe pagesa.
Després de l’ofici se feu la professó, que recorregué els carrers de costum y se acabá amb el cant dels goigs del sant.

-Morí el dia catorze d’aquet mes, a n’aquesta parroquia, havent rebut els Sants Sagraments, na Maria Coma, germana de nostre digníssim senyor Rector. La finada fou una vera Cristiana y un model de virtuts y estimada de tothom, pel seu bom tracte humil y caritativa envers el prócsim.
Perxó sa mort ha sicut sentida per tot el poble en general y especialmente de les persones que tingueren l’honor de tractarla.
L’enterro se feu el diumenge prop passat y a pesar de ploure molt a l’hora d’acompanyar a sa última estada a la difunta fou forsa concorregut.
Donem nostre més sentit pésame a sa apreciable y desconsolada família y en particular a Mossen Eudald, Pvre. Desitjantlos cristiana resignación. A.C.S."