13 de febrer de 2012

Festa major d'hivern de 1909 i condol per la mort de l'alcalde de Manresa (17-02-1909)

El Pla de Bages, 17 de febrer de 1909, núm.1455

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
La festa major d’aquèsta vila ha transcorregut dintre la major animació, tant a les festes cíviques com les profanes.
Una vegada més s’ha demostrat la molta devoció que tenen els comarcans a Sant Valentí, quines reliquies es veneren a la nòstra iglesia parroquial, el qual es patró de la vila, y advocat contra diferentes malalties; per lo qual son molts els que venen a venerarlo en la seva solemnia diada.
A les festes religioses predicá el doctor Mossèn Joaquin Cornet, Beneficiat de la Seu de Manresa, qui feu un brillant panegíric de Sant Valentí.
La joya de la festa major s’estengué fins a n’els pobres necessitats, als quals foren repartits bonos de pa, carn y arrós.

-La mort del Alcalde de Manresa don Pere Armengou y Manso, fou molt sentida, dóncs en aquesta vila hi contava ab molts bons amics y nombroses simpaties (D.E.P.)"