23 de febrer de 2012

La Festa Major d'estiu de 1909 i instal.lació de l'enllumenat públic (12-08-1909)

El Pla de Bages, 12 d’agost de 1909, núm.1594

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
Els pròcsims diumenge y dilluns ese celebrará la Festa Major.
Degut a les actuals circumstancies ab motiu de la guerra i últimes revoltes, no’s fará en aquesta població lo que’s tenia en projecte y s’acostumava fer altres anys.
S’han anunciat solemnes funcions d’iglesia a les que pendrá part una acreditada orquesta y festes de societat per esbarjo dels socis, families y forasters.

-Regna aquí gran satisfacció pels preparatius que s’estan fent ab gran activitat per l’alumbrat públic per medi de la electricitat.
La fábrica será instal.lada en un local distant mitj cuart de la població propietat de don Joan Esquius y Ribera inteligent industrial de Manresa, que’s cuyda de la instalació de la maquinaria y colocació dels fils conductors del fluit havent posat gran interés el senyor Esquius en aquesta millora com si ell visqués entre nosaltres. El poble está molt agraït al senyor Esquius que demostra tenir gran efecte als navarclins.
!Llástima que la nova illuminació que tan bon efecte produirá no pugui inaugurarse per la Festa Major!"