6 de febrer de 2012

Filles de Maria, festa de Santa Llúcia i altres (22-12-1910)

El Pla de Bages, 22 de desembre de 1910, núm.1995

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
La Arxicofraria de les Filles de Maria i Santa Teresa celebraren en la seva corresponent diada la seva festa principal de l’Inmaculada Concepció de Maria, ab solemnial Ofici cantata ab orquesta y sermó al matí, y hermós trisagi cantat pel coro de l’Arxiconfraria a la tarde al que seguí també el sermó y besamans.
Fou una festa lluida de la merex una felicitación la mentada Arxiconfraria.

-A la metexa iglesia parroquial el diumenge passat, les treballadores de la fábrica de Sant Benet y les de la vila, celebraren la festa de Santa Llucia, verge y martir, ab un solemne Ofici y una festa religiosa a la tarde, en quins actes piadosos cumplí el seu comés l’orquesta La Alianza d’aquesta ciutat [Manresa]; fent uns molt eloqüents sermons el Beneficiat de la Seu manresana Mossen Jaume Bosch, el qual per encarrec de les administradores doná les gracies als amos de la fábrica de Sant Benet y als fidels de Navarcles, per lo que havien contribuit a la festa els uns y pel major lluiment aque hi havien donat els altres ab la seva asistencia.
Fou una festa de germanor social ben digna de lloansa.

-Diumenge passat morí la distinguida senyora donya Maria Manganell de Baraldés, a l’edat de 60 anys, havent rebut els Ausilis Esperituals; dama adornada de les belles qualitats que per la seva pietat y amor als pobres, la seva pérdua, no sols es sentida fondament per la seva afligida familia si que també per totes les persones que havien tingut relació amb ella.
Próba de les simpaties ab que conta la finada y la seva familia fou el concurs nombrosíssim que assistí a l’acte de seu funeral y enterro al que hi concorregueren totes les classes socials d’aquesta vila, repartintse en els funerals uns hermosos recordatoris.
Supliquem als nostres lectors que preguin a Deu per l’ánima de la finada, al metex temps que transmetèm a la familia, especialmente al seu espós don Josep Baraldés el nostre mes sentit pesam."