13 de febrer de 2012

Gremi de pagesos, festa de la Purificació de Maria, sardanes i carretera de Talamanca (05-02-1909)

El Pla de Bages, 5 de febrer de 1909, núm.1445

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
El Gremi de Pagesos de nostre poble sembla que comensen a desvetllarse de debó, ja es hora que pensin pel seu millorament, en lo possible, per medi de ses propies forses.
No, no vulgueu esperar que vos ho arreglin els altres, lo que podeu arreglauvos vosaltres mateixos, penseu aquella màxima tan sapiguda, volguer es poder.
Fa ja dos o tres diumenges que se reunexen, a la tarda, pera tractar de reunir fondos per comprar uns aparells pera cremar vi.
S. bons compatricis, animeuvos y sacrifiqueuvos els uns pels altres, en bé de tots, recordeuvos que la unió fa la forsa.

-La festa de la Purificació de Maria, celebrada ab extraordinaria solemnitat en la nostra iglesia Parroquial prova una vegada més el bon zel del nostre estimat Sr. Rector y clero: y en ella es demostrá una vegada més l’esplendor que donen als seus actes religiosos les Filles de Maria y de Santa Teresa de Jesús.
Als devots cultres hi prengueren par els nens y nenes de aquesta vila.

-El Centre Autonomista Catalá te contractada per la proxima festa major, la cobla barcelonina de’n Sureda.
Ab tal motiu estan d’enhorabona els sardanistes d’aquesta vila y es de suposar qu’ls sardanistes de la Comarca vindrán a visitarnos.

-Dintre poc es posarán a la feina per la continuació de la carretera de Talamanca a Navarcles. A la casa de pagés anomenada la Fatgera [la Tatgera] hi ha portat ja les eynes.
Axó será un gran alivi per la gent que per falta de feina es troban en la crisis, casi propia d’aquesta temporada del fret."