20 de febrer de 2012

Incendi a una casa del carrer Otzet (28-05-1909)

El Pla de Bages, 28 de maig de 1909, núm.1536

A la secció "Crónica de la comarca":

"Navarcles
Ahir a les cinc de la tarda a n’aquesta vila es calá foc a una casa del carrer de Otzet propietari de D. Francisco Prat, dueñillo de la sastreria d’aquexa ciutat titulada “La Estrella”.
Tot el poble en pes es traslladá al lloc de l’incendi portant galledes y demes efectes per la seva estinció, posantse a treballar ferm, fins que’l senior En Valentí Vintró, tingué montada y per cert que ho feu ab molta promptitut, una bomba de gran potencia y pressió que llensant l’ayga a gran distancia, lográ el domini total del incendi, el qual a pesar de lo amatent que tothom hi aná durá prop d’una hora, sense que gracies a Deu hagi de lamentarse cap desgracia personal, y si sols les perdues materials que son de bastant importancia tant pel propietari com pel llogater.
Aquet es En Francisco Puigellivol.
A n’els treballs hi acudiren entre altres que no recordem el Jutje Municipal senyor Joaquim Curtina, el regidor senyor En Lluís Solervicens, en Josep Morell, secretari, el metje senyor Sanricart, el nostre digníssim Clero parroquial y en Manel Reguant encarregat de la fábrica del Pont ab una brigada de treballadors de metexa y ab un aparell esprés per l’estinció.
Devem fer constar ab satisfacció que com sempre, una vegada més el poble de Navarcles s’ha portat ab verdadera germanor."