28 de febrer de 2012

La defunció de l'esposa de l'alcalde Joan Manganell (25-11-1909)

El Pla de Bages, 25 de novembre de 1909, núm.1681

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
El dia 23 del present, després de molt patir, mori en la pau del Senyor, la virtuosa, caritativa y apreciable senyora Na Antonica Ambrós, esposa model de don Joan Manganell y Janeras, digníssim y ben volgut ecs-alcalde de Navarcles.
Era dita senyora d’arrelades costums cristianes, afabilitat en el tracte y cor magnànim, sensible a totes les afliccions humanes, sempre tenia paraules de consol en moments d’amargura, y ajudava ab tot quan podia al desvolgut sense ferne ostentació, doncs, de caràcter humil y sincer refugí la vanagloria pel agraïment dels favorescuts, ja que feya el bé inspirada en el bé metex.
La dinstingida senyora Ambrós de Manganell, ha mort després de portar una vida eczemplar.
Rebin sos afligits espós, germans y demés apreciable família de la finada, el testimoni de nostre sentit condol per tan irreparable perdua. A.C.S."