29 de febrer de 2012

Mort d'una Germana Dominica (14-12-1909)

El Pla de Bages, 14 de desembre de 1909, Núm. 1696

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
El dia 9 del corrent mes morí en aquex poble de Navarcles de aont era filla y en la casa de les Germanes Dominiques de qual institut formava part, la Germana Josepa Montaner y Vinyals (q.e.p.d.) havent rebut els Sants Sagraments y la Benedicció Apostólica.
Desde el 29 de juny que estava malalta sens poderse llevar y durant la enfermetat passada a Ripollet y a Navarcles, va donar proves clares que era gran la seva virtut y que tenia ben gravat en la seva ánima l’esperit de mortificació y l’amor estraordinari a la virtut angelicat de la puresa. Per axó no es estrany que també la seva mort fos una mort plena de dolsures y de consol, suspirant pel moment d’anar a fruir per sempre de la eterna gloria aont es ja tal volta.
Dijous a les vuyt se celebraran els funerals en sufragi de la seva ánima.
Se suplica una plegaria per la seva ánima."