3 de febrer de 2012

Novenari d'ànimes i un accident (29-10-1910)

El Pla de Bages, 29 d’octubre de 1910, núm.1952

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
A la nostra iglesia parroquial es va fent el Novenari d’Animes en el que predica el senyor Rector de Jorba, Mossen Ramon Masramon, el qui es distingeix per la seva estraordinaria elogüencia y claretat, assistint a oir les seves prédiques, estraordinari concurs de fidels.

-Dijous d’aquesta setmana un pagés aquesta vila, anomenat Enric Bullic, ajudava a n’en Rafel de Talamanca a treurer el carro de la cuneta de la carretera aont se li havia atascat; l’animal que tirava del carro engegá un ratj de coses, tocant al cap de l’Enric, desantlo sense sentits a terra, en quin estat hi fou mes de dos hores, a pesar del aucsili dels veins y els serveis del metge de aquesta vila D. Antoni Bruneti.
L’Enric Bullic seguex en gravissim estat, en el qual li desitjem quan menys un prompte alivi."