27 de febrer de 2012

Obres al nou Sindicat i estat de la collita de vi (29-09-1909)

El Pla de Bages, 29 de setembre de 1909, núm.1633

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
El dissapte últim arribá la máquina destiladora dels vins del Sindicat Agrícol del Llobregat de Bages, trevallantse a la seva montura ab gran activitat, calculantse que a fi del corrent any se utilisará ja la dita máquina.
El nou local aont s’hi instalará la máquina está molt avansat y algunes tines acabades a les quals alguns propietaris del Sindicat, hi ha dipositat els seus vins de la cullita de l’any passat.
La cullita d’aquest any resulta superior en calitat y en cantitat a lo que s’esperava per lo que els pagesos es trovan ab la dificultat de no saber a ont posar el vi ja que fins ara sols s’havien preocupat de plantar ceps.
Alguns parlan de comprar botes grans per posari el fi de la actual collita."