11 de febrer de 2012

Ordres sagrats per a Miquel Bosch (21-03-1910)

El Pla de Bages, 21 de març de 1910, núm.1774

"Ordres sagrats.- En la quinta setmana de la present Quaresma y a la Capella del Palau Episcopat, reberen Ordres sagrades de mans del Ilm. Senyor Bisbe Doctor Torres y Bages, entre altres, els senyors següents:
[…]
Miquel Bosch y Cura, de Navarcles
[…]"