23 de febrer de 2012

Orgull per l'arribada de l'electricitat (25-08-1909)

El Pla de Bages, 25 d’agost de 1909, núm.1605

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
S’está activant molt fort’ls treball de l’instalació de l’alumbrat eléctric de dit poble.
El poble de Navarcles pot estar de tot joyós al tenir dugues prendes tant bones dintre la població com les aygues que més de ser molt bones n’hi ha també ab abundància, després tindrá la electricitat, una de les millores mes grans que’s puguen arribar imaginar els navarclins.
Navarcles arribará a ésser una de les poblacions més florides y hermoses del Pla de Bages, població que será molt envejada perqué molts pobles ab tot el diner no podran reunir may les bones qualitats que tindrá el poble navarclí.
De tot axó felicitem a les autoritats de dit poble que s’interessen y sacrifiquen per acontentar be’l poble.
Com també no podem de menos de felicitar a nostra bon patriota don Joan Esquius pel gran interés y estimació que demostra envers els navarclins."