27 de febrer de 2012

Denominació del Sindicat del Llobregat de Bages (12-10-1909)

El Pla de Bages, 12 d’octubre de 1909, núm.1644

"S.A. del Ll. de B.- Difícil es per qui no conegui pam a pam les comarques naturals perque es dividexen les regions, poder distingur de lluny pel sol fet de veure escrit un nom lo que’l metex significa, y mes si aquét es fill de la especulació de una idea determinada.
Diem axó perque hem vist atribuit el nom de Sindicat del Llobregat de Bages a un poble que veramente no eczisteix; doncs aquet Sindicat, es de tots els pobles de la Comarca de Bages que son a la conca o confluencias del riu Llobregat.
De modo que aquét Sindicat té molta mes importancia que no fos de un sol poble determinat.
Donem aquesta explicación perquè especialmente a fora de Catalunya comprengui el perqué de aquest títul, que a n’aquesta secció de notícies reduim sempre a les seves inicials S.A. del Ll.de B."