21 de febrer de 2012

Reunió del Sindicat Agrícola de Llobregat de Bages (25-06-1909)

El Pla de Bages, 25 de juny de 1909, núm.1557

"S.A.del Ll. de B.- Ahir tingué Junta y Consell d’Administració d’aquest naxent y ja importantíssim Sindicat de nostra comarca.
Hi havia la Junta y els individus del Consell en pes, pera pendrer acords respecte punts tan importants com els següents:
Construcció del edifici social.
Compra d’una máquina destiladora de vi.
Compra d’una caldera de vapor y de altres importants artefactes.
S’acordar publicar el plec de condicions del edifici y cridar a concurs els mestres d’obres.
La máquina destiladora la montará una important casa de Valencia, quina máquina produirá 15 hectólitres d’alcool diari.
Tot deurá funcionar dintre la primera quinzena d’agost.
El Sindicat del Llobregat de Bages es un dels cridats a fer sentir el seu nom dintre la producció agrícola y’l comers nacional.
Sovint tindrem ocasió d’anar enterant dels trascendentals actes d’aquét Sindicat."