20 de febrer de 2012

Reunions per posar en marxa el Sindicat Agríola de Llobregat de Bages (11-05-1909)

El Pla de Bages, 11 de maig de 1909, núm.1522

"Sindicat important.- Ho es sens dubte el que s’está organisant ab el nom de Sindicat Agrícol del Llobregat de Bages.
La classe pagesa de la nostra comarca va despertant del sopor que la tenia paralisada u s’apresta a la defensa dels seus interessos organisantse en Associacions, Gremis, cambres, Sindicats, etcétera.
El barrer Sindicat Agrícol de que tenim notícia es, com hem dit, el del Llobregat de Bages, al qual s’han inscrit ja més de 700 agricultors haventse recaudat per medi d’accions unes 20.000 pessetes.
Formen el Sindicat Agrícol del Llobregat de Bages, propietaris de Sant Fructuós, Navarcles, Talamanca, Rocafort, Mura, Pont de Vilomara, Viladordis, Pont de Cabrianes, Artés y altres.
El fi d’aquesta nova entitat es l’instalació y funcionament d’un alambic per la destil.lació dels vins dels associats.
Quan la marxa del Sindicat ho permeti (probablemente avans d’acabarse aquet any) s’anirá a la elaboración del vi en comú.
Ademés es proporcionaran als associats apareis de treball, adobs, etz.
Els Estatuts estan ja a l’aprovació del Govern civil, y en quant al Sr. Ossorio l’hagi aprovat, se enviará als ministeris de Foment y Governació per acullirse als beneficis de la lley de Sindicats Agrícols.
Felicitem als organisadors del nou Sindicat y desitjem que la seva idea arreli y tingui imitadors per tots els indrets de la Comarca y de Catalunya en bé dels interessos de la sofrida classe pagesa."