11 de febrer de 2012

Subscripcions per la història de Navarcles (12-03-1910)

El Pla de Bages, 12 de març de 1910, núm.1768

"L’”Historia de Navarcles”.- S’ha obert una suscripción pera portar a l’impremta la “Historia de Navarcles” que ha arreglada pulcre y acuradament el Novell y llorejat escriptor mocen doctor Fortiá Solá, y a la precedex ab un pròleg el meritíssim diputat don Leonci Soler y march.
Conté XVI capítols; ilustrada ab diferents vistes; edición presentable.
Condicions: Se suscriu a 1 pesseta per eczemplar. Les cantitats, pera facilitar la empresa, deuran abonarse al fer les suscripcions.
Axís que estiga llesta de l’impremta es repartirá als respectius suscriptors.
Els encárregs a Esteve Camprubí y Mercader, Navarcles."