18 de febrer de 2012

Subvenció al Centre Català Autonomista (28-04-1909)

El Pla de Bages, 28 d’abril de 1909, núm.1511

"Subvencions.- En virtut d’acord pres per la Diputació Provincial en sessió del dia 9 de mars darrer, s’han concedit a establiments d’instrucció d’aquest partit judicial, les subvencions següents:
[...].
Centre Catalá Autonomista de Navarcles, 400 pessetes.
[...]."