22 de febrer de 2012

Surt a concurs la construcció del Sindicat de Llobregat de Bages (12-07-1909)

El Pla de Bages, 12 de juliol de 1909, núm.1570

S.A. del Ll. de B.
Als mestres de cases
"Es fa avinent als mestres de cases que’l plec de condicions y plans pel edifici-fábrica d’alcoòls del Sindicat Agrícol del Llobregat de Bages, estará esposat desd’avuy al diumenge al mitj dia, a la Secretaria de la casa Ajuntament de Sant Fructuós de Bages."

"S.A. del Ll. de B. Concurs pels mestres de cases.- Desd’avuy ha quedat obert el concurs per l’adjudicació de les obres del edifici social y fábrica d’alcool del Sindicat Agrícol del Llobregat de Bages.
El plec de condicions y projectes están a disposició dels mestres de cases a la Secretaria de la Casa de la Vila de Sant Fructuós de Bages.
El plas per tirar els plecs tancats finirá a les 12 del mitj dia del diumenge 18 del actual.
Cridem l’atenció dels interessats sobre l’anunci de la primera plana."