13 de febrer de 2012

Un suplent de Navarcles a la Junta Provincial de Reformes Socials (15-01-1909)

El Pla de Bages, 15 de gener de 1909, núm.1428

"Reunió de delegats.- Aquét matí s’han reunit a la Casa la Ciutat la majoria de delegats de les Juntes de Reformes Socials dels pobles del partit de Manresa pera elegir el Representant y un Suplent que ha de formar part com a vocal de la Junta Provincial de Reformes Socials.
Després de breu discussió els reunits han elegit per unanimitat a don Francisco Perera y Vives, de Manresa, representant de aquét partit a la mentada Junta Provincial y com a suplent a don Joaquim Cortina de Navarcles."