21 de febrer de 2012

Un vellet apareix penjat (01-06-1909)

El Pla de Bages, 1 de juny de 1909, núm.1538

"De Navarcles.- A la nit del dissapte al diumenge a la barana de l’exida de casa seva es penjá un vellet de 85 anys, viudo anomenat Maurici Pragonas, natural de Sallent.
Acudiren al lloc del succes el jutje i fiscal municipals senyors En Joaquim Cortina y N’Ignasi Sabater.
Disposaren que’l cadáver fos portat al cementiri, aont avuy se li haurá fet l’autopcia.
Deu l’hagi perdonat."