21 de febrer de 2012

Vetllada sobre el Corpus de Sang i Angel Guimerà (05-06-1909)

El Pla de Bages, 5 de juny de 1909, Núm. 1542

"De Navarcles.- El Centre Catalá Autonomista d’aquesta población per la festa de Corpus prepara una vetllada literaria-dramática al objecte de conmemorar la gloriosa jornada del Corpus de Sang y d’honrar al insigne poeta Angel Guimerá a qui Catalunya rendex grat homenatje.
Será una humil espressió del intens afecte y adessió envers els defensors del any 1640 y al poeta N’Angel Guimerá."