29 de març de 2012

Aviat sortirà el Sol Ixent (01-02-1912)

El Pla de Bages, 1 de febrer de 1912, núm.2312

"Nou periòdic.- Diuen de Navarcles que prócsimament el “Centre Catalá Autonomista” publicará un periódic portaveu de dit Centre."