13 de març de 2012

Casament de l'hereu de Solervicens (14-11-1911)

El Pla de Bages, 14 de novembre de 1911, núm.2258

"De societat. Casaments a Navarcles y a Manresa.- Per demá passat, dijous, está senyalat a la vila de Navarcles el casament del simpàtic jove don Francisco Vila Solervicens, hereu del mas Soler-Vicens amb la agraciada senyoreta donya Concepció Grau y Arola del Mas Grau de Sant Jaume del Brull, una de les cases de més renom de la Plana de Vich.
Pels preparatius que’s fan de la boda pot assegurarse que será de les més distingides que s’han verificat a Navarcles resultant per aquet poble un acontexement l’enllás de la elegant parella Vila-Grau. Avensem als nuvis y arreciables famílies nostra enhorabona."