1 de març de 2012

Defunció de Pere Arderiu, carter (27-12-1909)

El Pla de Bages, 27 de desembre de 1909, Núm.1706

"Necrològiques.- A la avansada edat de 78 anys y confortat ab els aucsilis de la Iglesia, ha mort a Navarcles aont feya molts anys que vivia, el nostre apreciat compatrici don Pere Arderiu, germá del dige quefe de la guardia municipal d’aquesta ciutat don Salvador Arderiu.
El finat va ésser molts anys empleat al Municipi navarclí havent desempenyat també l’honrós carrec de carter havent demostrat sa probitat, honradesa y diligencia, lo que li havia conquerit l’apreci y simpaties de tot el poble.
A l’acte del seu enterro verificat avuy a Navarcles, ha assistit nombrosa concurrencia que ha testimonejat el condól que ha produït la mort del que fou digne funcionari public.
Al seu germá don Salvador Arderiu y demes apreciable família del finat enviem l’espressió de nostre condol. R.I.P."