1 de març de 2012

Defunció del carlí Jaume Casals (19-01-1911)

El Pla de Bages, 19 de gener de 1911, núm.2017

"Necrològica.- El teléfono ens ha trasmès aquet matí la trista nova de la mort del nostre volgudíssim amic don Jaume Casals de Navarcles.
La infausta notícia ens ha impressionat profondament, doncs, el senyor Casals era persona de amable tracte, bondadós y humil.
Inteligent, industrial, honradíssim ciutadá y fervent católic, qualitats a les que acompanyava la noblesa de son còr, el senyor Casals era apreciadíssim de tothom, fins al punt de que per no hi havia enemics.
La mort del benemèrit patrici ha causat condòl general a Navarcles y entre’ls nombrosos amics ab que contava a Manresa.
Rebi la seva afligida família y principalment son fill don Jaume el ver testimoni de nostre sentit pèsam al ensemps que denanèm a nostres llegidors una oració per l’ánima del que fou don Jaume Casals, que al Cel sia."