29 de març de 2012

Farmacèutic, festa de Sant Sebastià i sardanes (26-01-1912)

El Pla de Bages, 26 de gener de 1912, núm.2316

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
Llicenciat en Farmacia.- La festa de Sant Sebastià.- Sardanes a la plassa
L’ilustrat y estudiós jove d’aquesta població don Josep Sala y Fargas, ha obtingut el grau de Llicenciat en Farmacia en la Universitat de Barcelona.
Rebi el jove llicenciat nostra coral enhorabona que fem ecstensiva a la seva apreciable familia y principalment al seu senyor pare nostre bon amic don Joaquim Sala y Masana, nostre farmacéutic d’aquesta vila.

-El prócsim diumenge la Germandat de Sant Sebastià celebrará la festa del seu Patró, que promet ésser ben lluïda.
Al ofici que será amb orquesta corrent a cárrec de La Normal predicará l’eloqüent orador y vicari d’aquesta parroquia Reveren don Joan Guix.
Al matí, poc abans de l’ofici s’organisará la passada de costum que, acompanyada de la Normal, recorrerá els principals carrers sortint del carrer Ampla aont viu el president de la Germandat de Sant Sebastià, don Josep Solé y Solé mestre de l’escola pública, el qual portará el pendó que será passejat per tota la vila.

-Acabada la funció de l’iglesia la copla La Normal, tocará a la plassa una tanda de sardanes a la que podran pendre part aficionats al nostre tipic ball axís els navarclins com els comarcans."