1 de març de 2012

Festa dels traginers i de la germandat de Sant Sebastià i la defunció de Josep Casals (21-01-1911)

El Pla de Bages, 21 de gener de 1911, núm.2019

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
Els traginers en la diada de la seva festa patronal es lluïren de debó, resultant ben concorregudes les solemnitats que dedicaren a Sant Antoni Abat. A la vigília de la festa al mitjdia un repic de campanes l’anunciá, y l’endemá l’orquestra “Catalans” de Manresa acompanyá la passada dels traginers cap al Ofici ab els seus airosos acorts, y tocant la benedicció de les cavalleries y acompanyant després altre vegada la passada.
A l’ofici en l’iglesia parroquial ecsecuta ab varis instruments una bonica Missa, el senyor vicari d’aquesta vila Mossen Joan Guix Pbre. digué un sermó ben oportú, doncs després de cantar les glories de Sant Antoni, s’estengué sobre el vici de la blasfemia, posant ben manifest la seva enormitat bax tots conceptes.

-El dimecres ultim a les deu del vespre morí santament, tal com havia viscut el conegut fuster d’aquesta vila, en Josep [o Jaume] Casals.
Era home de grans virtuts y catòlic practic d’una fervorosa pietat, havent dexat un verdader buit no sols en la seva apreciada família, que també en el poble pel bon ecsemple que sempre havia donat.
Perteneixia a la Comunió Tradicionalista y conseqüent a les seves idees polítiques les ostentava sempre dignament quan les circunstancies ho requerien.
Desde aquestes planes doném el més sentit pésam a la seva família y supliquem una oració per l’anima del finat.

-La festa de reglament de la Germandat de Sant Sebastià es anunciada pel diumenge vinent. Sembla que será a l’altura de la importància de dita Germandat, doncs s’han contractat ja l’orquestra la “Nova Aliança” d’aquesta ciutat y’l sermó va a cárrec d’un P. Jesuïta de residència també a Manresa.
Ja posarem als nostres lectors al corrent d’aquesta festa."