10 de març de 2012

Festa Major d'Estiu de 1911 (12-08-1911)

El Pla de Bages, 12 d’agost de 1911, Núm. 2183

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
Festa Major
Animada la classe pagesa ab la pluja d’ahir, aquet poble es prepara per celebrar ab diferents festeigs la seva festa major de istiu y ja s’está confeccionat el programa.
El dilluns dia 14, al mitjdia un repic general de campanes anunciará al veïnat la procsimitat de la festa.
El dimars festa de la Assumpció de Nostra Senyora, hi haurá solemne ofici ab orquesta y ab assisténcia de les autoritats.
L’orquesta es L’Independenta d’Olesa de Montserrat.
El sermó s’ha confiat al distingit orador sagrat don Lluis Arnaus, vicari d’Artés.
Acabat l’ofici es fará l’acostumat llevant de taula.
La funció de la tarde será amenisada per la mentada orquesta “L’Independenta”
A la plassa Nova s’ha axecat un bonic y espaios envelat en el que se donaran diversions de societat.
A les vuit del vespre la secció dramàtica de la florexent societat católica Escola Dominical, posará en escena el drama Els Trabucayres y una xistosíssima pessa.
Ales deu serenata a les autoritats per la repetida orquesta de Olesa.
En obsequi als senyors socis y families, el Centre Catalá Automomista organisa una selecta vetllada literaria.
El dimecres se celebrará un solemne ofici de requiem en sufragi dels difunts durant l’any.
Se te noticia de que les festes seran ben concorregudes."