30 de març de 2012

Festa Major d'estiu de 1912 (13-08-1912)

El Pla de Bages, 13 d’agost de 1912, núm.2478

A la secció "Crónica de la Comarca":

"Navarcles
Festa Major
Es nota moviment y animació entre els navarclins y veins dels pobles del voltant, ab motiu de la Festa Major que celebrarem ab gran pompa els dies 14, 15, 16 y 17 del corrent.
Aquí no’ns hi posem per poc, sinó que per la Major fem 4 dies de festa y aquest any ne tindrem 5 ab el diumenge.
Veritat es que demá, dimecres la festa es concretará en un repic general de campanes anunciant la festivitat del dijous.
El dia de la Assumpció, la gran orquesta “Els Trullasos” de Tarrassa alegraran al veïnat ab una passada als acords d’airosa marxa y acompanyant a les autoritats y Ajuntament anirant a la iglesia aont se celebrará un solemne ofici haventse confiat el sermó al ilustrat y eloqüent sacerdot manresà doctor don Manuel Marsinyach, Pvre.
A la tarde diversions de societat al envelat que s’ha axecat a la plassa Nova.
“Els Trullasos” al vespre donaran una escullida serenata devant la Casa Comunal. La il.luminació eléctrica será profusa per tot arreu.
El divendres dia 16, a les nou es celebrará un ofici de Requiem per l’etern descans dels conveïns morts durant l’any últim.
El dissapte dia 17, grans y alegres escursions a les fonts del voltant de la població a les que seran convidades totes les families que’ns honrin ab la visita.
El diumenge el programa se’l fará cada hú segons els gustos, el gasto y costums de les families."