10 de març de 2012

La mort d'un fill de l'amo del Galobart (22-07-1911)

El Pla de Bages, 22 de juliol de 1911, Núm. 2166

"El Jove
Joan Guitart i Salvado
Congregant de Maria Immaculada
Ha mort aquesta nit a Barcelona a la edat de 15 anys havent rebut els Sant Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Al Cel Sia

Els seus pares Joan Guitart i Santassusana y Agna Salvadó Burés, avia paterna donya Francisca Santasusana, germans Josep Maria, Maria del Remey, Agneta y Maria de la Mercè, oncles Rnt D. Josep Guitart, Pvre., y donya Rosa Guitart, viuda de Pou, cosins, demés parents y la raó social Guitart y Salvadó, participen als seus amics y coneguts tan sensible pèrdua y’ls preguen que’s dignin tenirlo present en les seves oracions.
Barcelona, 22 de juliol de 1911"

Així mateix:

"Notícies
Ab fonda pena ens hem enterat de la prematura mort del inteligent y estudiós jove Joan Guitart y Salvadó, fill de nostre distingit y apreciat compatrici don Joan Guitart Santasusana.
El finat era model de fills obedients y de joves pietosos, atresorant grans virtuts y un caràcter overt y falaguer que li havia conquerit l’estimació dels seus professors y condexebles.
La notícia de la mort del senyoret Guitart y Salvadó s’ha ecstés ab rapidesa per tots els indrets de la ciutat, produint greu condol entre les nombroses amistats y relacions ab que aquí conten les apreciables famílies Guitart, Salvadó y Burés a les que enviem el testimoni de nostre sincera participació en la justa pena que’ls afligeix per tan sensible com irreparable pérdua. A.C.S.
L’enterro tindrá lloc demá, diumenge, a les nou, a la iglesia parroquial de St Francisco de Paula, sent conduit després el cadávre al Cementiri del Sudoest."