3 de març de 2012

La subhasta de la nova casa de la Vila (13-03-1911)

El Pla de Bages, 13 de març de 1911, núm.2061

"Subasta a Navarcles.- Está senyalada pel dia 8 d’abril prop vinent la subasta de les obres de paleta per l’acabament de la Vila y Escola municipal.
El tipu de subasta es de 12.197 pessetes y 29 cèntims."